Gyermektánc

Gyermektánc

A gyerekeknek 4 éves kortól péntek délutánonként két korcsoportban lehetőséget nyújtunk magyar néptáncok, népdalok és népi játékok elsajátítására.

Céljaink:
 • A magyar népzene, néptáncok és népi játékok megismertetése a gyerekekkel.
 • A magyar nyelv és népi hagyományok ápolása.
 • A gyerekek motoros képességeinek fejlesztése.
 • EgyensÚlyérzék, nagymozgások, szem-kéz és szem-láb koordinációjának fejlesztése.
 • Testséma fejlesztése.
 • Az oldaliság (lateralitás) fejlesztése.
 • A térérzékelési képességek fejlesztése különböző térformák kialakításával és begyakorlásával.
 • Ritmusérzék fejlesztése.
 • A gyerekek természetes, harmonikus mozgásának és testtartásuknak a fejlesztése, erőnlétük és állóképességük javítása.
 • Közös játékok során önbizalmuk, egymáshoz való alkalmazkodóképességük fejlesztése.
Mit csinálunk:
 • Népi játékok, gyermekjátékok
 • különböző táncmotívumok (rugózás, höcögö, dobbantás, ringás állva és mozgás közben, egyes csárdás, szökellés, saroklengetés, sarokkoppintás, forgás, kettős csárdás, tovahaladó csárdás, ugrás, stb.) megismerése és begyakorlása
 • a különböző motívumok összefűzése
 • különböző térformák (kör, sor, oszlop, kígyózás, kapuzás, sorgyarapító) megismerése
 • ritmusgyakorlatok
 • egyensúlyozási gyakorlatok
 • idősebb korosztállyal konkrét táncok: széki és szatmári
A következő negyedévben újra indulnak a gyermekfoglalkozások a Rezedában!

Érdeklődni lehet: Dr. Csikós Jánosnál
Telefon: 0162 237 5097
E-Mail:
Rezeda
Hol: Rödelheimer Parkweg 13
60489 Frankfurt
(VSG Frankfurt, a Brentano fürdőnél)
>> Térkép map24

A gyerekeket és szüleiket is szeretettel várjuk a táncházainkba, ahol szintén lehetőség nyílik magyar néptáncok, népdalok és népi játékok elsajátítására.