Célunk a magyar nyelvterület hagyományos néptáncainak és népzenéjének gyűjtése, megőrzése és terjesztése, eredeti forrásainak ápolása.

Tánc- és zenei rendezvények, képzések, nemzetközi népzenei és néptáncfesztiválok megszervezésének támogatása és az azokon való részvétel.

 

A Rezeda tánccsoport szervezése, fenntartása és folyamatos továbbképzése, valamint a magyar nyelvterületen folyó tudományos kutatási munkák, etnográfiai kiállítások támogatása valósul meg.

Az Egyesület tagjai  lehetnek természetes és jogi személyek valamint testületek. A tagság feltétele egy írásos felvételi kérelem benyújtása az Egyesület Elnöksége részére és a tagdíjszabályzatban meghatározott tagdíj befizetése. A tag felvételéről az Elnökség dönt.

 

A  Rezeda tánccsoport szervezése, fenntartása és folyamatos továbbképzése, valamint a Rezeda tánccsoportban és Egyesületben, a magyar  származású tagok mellett a nem-magyar tagok támogatása és tevékeny részvételük elősegítése.