Az Egyesület fő céljai:

§  a magyar nyelvterület hagyományos néptáncainak és népzenéjének gyűjtése, megőrzése és terjesztése, eredeti forrásainak ápolása,

§  a Rezeda tánccsoport szervezése, fenntartása és folyamatos továbbképzése, valamint

§  a Rezeda tánccsoportban és Egyesületben, a magyar  származású tagok mellett a nem-magyar tagok támogatása és tevékeny részvételük elősegítése.

 

Az Egyesület fő  céljait elsősorban  következőképpen valósítjuk meg:

§  tánc- és zenei rendezvények, képzések, nemzetközi népzenei és néptáncfesztiválok megszervezésének támogatása és az azokon való részvétel

§  a magyar nyelvterületen folyó tudományos kutatási munkák, etnográfiai kiállítások támogatása

 

Az Egyesület közhasznúsága kizár bármiféle pártpolitikai tevékenységet.

Az Egyesület tagjai  lehetnek természetes és jogi személyek valamint testületek. A tagság feltétele egy írásos felvételi kérelem benyújtása az Egyesület Elnöksége részére és a tagdíjszabályzatban meghatározott tagdíj befizetése. A tag felvételéről az Elnökség dönt.