A Rezeda Néptánccsoport

Mint a magyar néptánc és zenekultúra helybeli művelője és közvetítője a Rajna-Majna vidékén - a Frankfurti Magyar Katolikus Egyházközség és a 84. számú Lehel Vezér Cserkészcsapat tagjainak kezdeményezésére alakult meg Frankfurtban 1981-ben.

Kezdetben a magyar táncházakban előforduló szabad táncokat gyakoroltuk és színpadon előadható néptánc koreográfiákat tanultunk.

Időközben a hangsúly a Kárpát-medence különböző vidékeinek eredeti magyar néptáncainak elsajátítására helyeződött.  Rendszeresen részt veszünk olyan néptánc oktatásokon, amelyeket az adott tájegységről érkező, táncaikat, zenéjüket jól ismerő, arra szakosodott adatközlő néptáncoktatók  tartanak.

Jó kapcsolatot ápolunk más Nyugat-Európai néptánccsoportokkal is. Mindemellett rendszeresen részt veszünk  közösségi rendezvényeken: születésnapi ünnepségeken, esküvőkön, nemzetközi fesztiválokon, különböző idény jellegű ünnepségeken iskolákban, óvodákban, idősek otthonában valamint az évenként megrendezett Hesseni Tartományi Napokon (Hessentag) és a Frankfurti Magyar Bálon, ahol néptánc előadásunkkal színesítjük a kulturális műsort.

Fellépéseket szívesen vállalunk, örömmel mutatjuk be eredeti szép magyar néptáncainkat és színes népviseleteinket.

A hagyományápolás, a tánc és mozgás szeretete, öröme mellett a közös programok és a baráti közösség jó hangulata is jelentős vonzerőt jelent tagjaink számára.

 Minden érdeklődőt, csatlakozni vágyót – kezdőt és haladót - szeretettel hívunk és várunk próbáinkra és egyéb rendezvényeinkre.